Marcin Bielas

Adwokat

 

Marcin Bielas w 2013 r. ukończył stacjonarne studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas studiów aktywnie angażował się w życie akademickie uczestnicząc między innymi w Kole Naukowym Prawa Cywilnego i Uniwersyteckiej Klinice Prawa. Pracę magisterską przygotował pod naukowym nadzorem prof. Jacka Mazurkiewicza prezentując problematykę wizerunku sportowca z punktu widzenia prawa autorskiego. W 2014 r. rozpoczął aplikację adwokacką pod patronatem adw. Wojciecha Szajkowskiego. W okresie szkolenia zawodowego, aby doskonalić swoje umiejętności praktyczne podjął się pełnienia funkcji kuratora sądowego. W 2017 r. zakończył aplikację adwokacką zdając z bardzo dobrymi wynikami egzaminy zawodowe.

Obecnie jest członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Wykonuje zawód adwokata prowadząc własną działalność gospodarczą i nadał pełniąc obowiązki kuratora sądowego. W swojej pracy zawodowej kieruje się przekonaniem, że znajomość praw polega nie na pamiętaniu ich dosłownie, ale na umiejętności stosowania ich sensu (Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac protestatem).

Marcin Bielas biegle posługuje się językiem angielskim, co potwierdzone zostało certyfikatem językowym Cambridge.

Posiada największe doświadczenie w sprawach karnych i cywilnych, ale w swojej praktyce zawodowej zajmuje się także innymi dziedzinami prawa, stale dbając o swój rozwój zawodowy.

Działalność zawodowa adwokata Marcina Bielasa koncentruje się w głównej mierze na świadczeniu pomocy prawnej na terenie Dolnego Śląska (zwłaszcza we Wrocławiu i w Kłodzku).

Na sali sądowej doskonały procesualista, w życiu prywatnym tata Hani i pasjonat sportu. Poza salą sądową realizuje się także rywalizując na ringu ze swoim hawańczykiem podczas wystaw psów rasowych.