– prowadzenie spraw o zapłatę, w tym o odszkodowania (np. dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych),

– sądowe dochodzenie wierzytelności, w tym prowadzenie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym,

– prowadzenie spraw spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek),

– prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności i podział majątku wspólnego (po rozwodzie, majątek spadkowy),

– reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym (komorniczym),

– prowadzenie spraw o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,

– prowadzenie spraw rozwodowych i alimentacyjnych (rozwód bez orzekania o winie, z ustaleniem winnego, separacja, alimenty na małżonka, alimenty na dzieci, władza rodzicielska, kontakty z małoletnimi dziećmi)

– przygotowywanie projektów umów, analiza umów, aneksowanie umów,

– udział w negocjacjach umów i porozumień,

– pozasądowe (polubowne) rozwiązywanie sporów,

– europejskie tytuły egzekucyjne.