– obrona w sprawach karnych, w przypadku popełnienia wykroczenia oraz obejmujących przestępstwa karno-skarbowe zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym,

– reprezentacja pokrzywdzonych w procesach karnych,

– dochodzenie roszczeń cywilnych w ramach procesu karnego,

– sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa,

– reprezentacja w postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w wykonaniu kary, zmiana miejsca i trybu wykonywania kary pozbawienia wolności)

– sprawy o odszkodowanie ze niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie