– stała obsługa prawna przedsiębiorców,

– usługi doradcze w zakresie formy prowadzenia działalności gospodarczej,

– zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego,

– usługi z zakresu doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców,

– usługi z zakresu opiniowania umów i sporządzania opinii prawnych.