– obsługa prawna spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,

– przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych z zakresu prawa spółdzielczego,